Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Els proveïdors de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès han de presentar les seves factures en format electrònic d'acord amb la Llei 25/2013.

Beneficis per a les empreses:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i els proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24 hores des del seu lliurament, així com també la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors, disposareu de totes les garanties en la recepció i el registre de les factures i podreu agilitar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic en lloc de la factura en paper.

Què és una factura electrònica?

És un document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura en paper i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat.

El codi DIR3 per a l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès és:

  • Òrgan gestor: L01082495
  • Oficina comptable: L01082495
  • Unitat tramitadora: L01082495

Podeu accedir a l'e-Fact

Podeu accedir al B2B Router

Darrera actualització: 18.12.2023 | 18:13
Darrera actualització: 18.12.2023 | 18:13