Campanya per augmentar el reciclatge a Santa Fe

Divendres, 12 de juny de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament de Santa Fe, en col·laboració amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, activa una campanya per promoure el reciclatge de residus recollits selectivament al municipi, que en aquests moments és del 45,9%. L’objectiu és millorar la separació en origen que es realitza a les llars, augmentant la quantitat de residus reciclats i la qualitat de les fraccions que es recullen, fent que cada residu es dipositi en el contenidor adequat. Cal tenir en compte que reciclar és sinònim de millor qualitat de vida, ja que permet recuperar materials, deixar d’extreure matèries primeres de la natura o minimitzar la contaminació de l’aigua i l’atmosfera.

El rebuig o fracció resta rep un tractament molt costós i complex abans de transportar-lo a un dipòsit controlat on serà compactat i enterrat. Degut a aquest cost de tractament i a la gran capacitat de contaminació que té (el rebuig triga de pocs a milers d'anys en degradar-se i genera lixiviats i gasos com metà i diòxid de carboni), el millor que podem fer és evitar llençar residus al contenidor de la fracció resta.

L’import de la taxa d’escombraries que paga cada habitatge a Santa Fe (170,56 €/any) correspon a la recollida, transport i tractament de tots els residus que generem.

La fracció resta, és a dir, tot allò que no separem correctament, és la més cara de tractar i la que més incrementa el seu preu any rere any.

La taxa només cobreix un 71% de l’import que té l’Ajuntament per aquest concepte.

La fracció resta

Al carrer hi ha un contenidor per la fracció resta, que servirà per llençar-hi aquella resta que ja no té cap valor i que no s'aprofitarà per a res. Cal dir que aquesta fracció hauria de reduir-se cada vegada més fins a ser la part més petita i insignificant generada a casa.

El contenidor de la fracció resta ha de ser la nostra darrera opció.

De fet, si totes les recollides segregades es fessin correctament, es calcula que aquesta fracció només constituiria al voltant d’un 17% dels residus municipals. Tanmateix, actualment la fracció RESTA conté encara entre un 30% i un 40% de matèria orgànica, entre un 20% i un 30% de paper, un 18% de plàstics i metalls i un 4% de vidre. Molts d’aquests materials es podrien reciclar si es recollissin a la fracció corresponent. Per això prèviament aquesta fracció és tractada en plantes específiques per a recuperar-ne els materials aprofitables que encara conté.

Si els residus arriben barrejats, és molt difícil separar-los i la majoria acaben a l’abocador.

Els residus que actualment no tenen una valorització material i constitueixen fonamentalment la fracció resta són:

 • Tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les orelles, corones absorbents de lactància, tovalloles humides, fil dental, tiretes, gasses, cotó, etc.
 • Altre material sanitari: preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, llimes ...
 • Residus de la neteja de la casa: pols d’escombrar ...
 • Objectes que no siguin tipificables: plats de ceràmica...
 • Burilles i cendres de cigarretes.
 • Fotografies, targetes de crèdit o similars.
 • Cendra d’una llar de foc o estufa.
 • Etiquetes.

ORGÀNICA

ENVASOS LLEUGERS

ENVASOS DE VIDRE

PAPER, CARTRÓ

Com es gestionen els residus?

La fracció orgànica que es recull, és transportada a la planta de compostatge de Sant Pere de Ribes, on es barrejarà amb fracció vegetal (poda), provinent dels serveis de jardineria municipals i privats i de les deixalleries, per obtenir compost.

Els envasos lleugers procedents del contenidor groc es porten a la planta de triatge de Vilafranca, on se separen segons el tipus de material i les seves característiques. Des d'aquí s'envien als diferents gestors que transformen
cadascun dels productes en nous objectes.

En el cas del paper i el cartró i el vidre, es recullen els contenidors i es porten a les instal·lacions on es transformarà en nou paper, cartró i vidre.

Els residus que es porten a la deixalleria són recollits pels seus corresponents gestors i tractats de manera adequada per evitar malmetre l'entorn i ser recuperats.

A la deixalleria, els particulars poden dipositar alguns dels residus com: envasos, paper i cartró, envasos de vidre, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, petits electrodomèstics, aparells electrònics, olis minerals usats, ferralla i metalls, tèxtils, olis vegetals usats, fustes, restes de poda o jardineria, runes i restes de la construcció d'obres menors.

Deixalleria

Els veïns i veïnes de Santa Fe podem utilitzar la deixalleria de Vilafranca del Penedès

 • Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 19h; dissabtes de 9 a 14h i de 16 a 19h

La deixalleria està situada a la ctra. de Vilanova, s/n - Telèfon - 937 431 482

Altres recollides

 • Mobles:
  4t dissabte del mes.

 • Poda:
  zona de contenidors del Centre Cívic.

 • Oli de cuina:
  zona de contenidors del Centre Cívic.

 • Piles:
  a l'Ajuntament i al Centre Cívic.

 • Fluorescents i bombetes:
  a l’Ajuntament

Darrera actualització: 05.03.2021 | 07:20