09. Catàleg de masies

El Catàleg de masies i cases rurals de Santa Fe del Penedès es redacta com a document  adjunt al POUM de tal manera que es dona compliment a l’art. 50.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Darrera actualització: 30.11.2020 | 10:20