Concurs de poesia i prosa

Dimarts, 18 de febrer de 2020 a les 00:00

Categories

  • A. Infantil (de 6 a 11 anys)
  • B. Juvenil (de 12 a 17 anys)
  • C. Adult (de 18 a...)

Modalitats: 1.-Prosa i/o 2.- Poesia

Temàtica: Lliure i escrita en català. Les obres hauran de ser inèdites i originals.

Presentació

L'extensió serà màxim de 2 fulls DIN A4 a una sola cara, a doble espai i tamany de lletra 12. Les obres aniran signades amb pseudonim, es presentaran dins un sobre gran que contindrà un sobre petit on es farà constar: nom icognoms, adreca electronica i telèfon de contacte.

Exteriorment, tots els sobres aniran identificats amb: títol de l'obra, modalitat, categoria, edat (infants i joves. Només s'admetrà un treball per .modalitat

Termini

Els treballs s'hauran de lliurar a les oficines municipals del 16 al 20 de Març de 2020.

Premis

Primer, segon i tercer premi per a cada modalitat i categoria. Els premis consisteixen en un lot de libres.

Jurat

Els voluntaris que formin el jurat estaran acompanyats i assessorats per MURIEL VILLANUEVA, escriptora, professora d'escriptors. entre d'altres... Ha publicat diverses obres de narrativa, poesia i conte L'últim premi ha estat al 2019, Premi de narrativa infantil-juvenil en valencià ciutat de Dénia (amb l'obra "Lilla infinita")

Més informació: https://murielvillanueva.com/

Veredicte i lliurament de premis

DIJOUS 23 D'ABRIL DE 2020 ALES 18.30H A L'ESPLAI DE LA GENT GRAN DE SANTA FE DEL PENEDÈS

Organitzat per l'Ajuntament i l'Associació Esplai de gent gran de Santa Fe del Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 12.11.2020 | 21:34